[-]
Chuyên mục Chủ đề Bài viết Bài mới
Phần mềm điều kiển qua mạng
1 3 Phần mềm TeamViewer 11
16-04-2016, 05:06 PM
by LeQuyen
Phần mềm bảo vệ
1 1 Ransomware
18-08-2016, 03:47 PM
by LeQuyen
Phần mềm Văn phòng
5 5 Phần mềm Office 2007 chạy...
31-05-2017, 10:23 PM
by LeQuyen

[-]
Chuyên mục Chủ đề Bài viết Bài mới
Văn bản, hướng dẫn, tài liệu
Các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở
6 6 Địa chỉ tra cứu điểm bài ...
11-07-2018, 04:18 PM
by LeQuyen
Các vấn đề cần trao đổi năm 2016-2017
Tất cả các vấn đề cần trao đổi của các đơn vị liên quan đến kỳ thi THPT QG năm 2016-2017
0 0
Không có
Các vấn đề cần trao đổi năm 2015-2016
Tất cả các vấn đề cần trao đổi của các đơn vị liên quan đến kỳ thi THPT QG năm 2015-2016
4 19 phiếu đăng ký dự thi
22-04-2016, 07:19 PM
by LeQuyen

[-]
Chuyên mục Chủ đề Bài viết Bài mới
Văn bản, hướng dẫn sử dụng, cập nhật phần mềm
Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cấp
16 16 Cập nhật chức năng xét và...
02-08-2017, 02:34 PM
by LeQuyen
Các vấn đề cần trao đổi
Tất cả các ý kiến cần trao đổi
10 24 In kiểm tra dữ liệu
19-06-2017, 10:27 AM
by manhhoachbsls
Đăng ký sử dụng
Đăng ký, cấp mã sử dụng phần mềm TS 10
7 20 Trường THCS xã Hòa Sơn, H...
15-01-2018, 10:03 PM
by LeQuyen

[-]
Chuyên mục Chủ đề Bài viết Bài mới
Văn bản hướng dẫn
Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cấp
5 5 Tệp dữ liệu trắng kỳ thi ...
26-10-2017, 09:47 AM
by LeQuyen
Các vấn đề cần trao đổi
Tất cả các ý kiến cần trao đổi
4 8 Không bớt được thí sinh
04-11-2017, 03:03 PM
by LeQuyen
Đăng ký sử dụng
Đăng ký, cấp mã sử dụng
2 4 XIN MÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN ...
07-04-2018, 06:30 PM
by LeQuyen

[-]
Chuyên mục Chủ đề Bài viết Bài mới
Văn bản, hướng dẫn sử dụng, cập nhật phần mềm
Các văn bản, hướng dẫn, tải phần mềm
20 20 Bổ sung kỳ thi CASIO 8 và...
25-10-2017, 10:50 AM
by LeQuyen
Các vấn đề cần trao đổi
Tất cả các ý kiến cần trao đổi
32 76 Không thể cập nhật thông ...
15-05-2018, 11:10 PM
by LeQuyen
Đăng ký sử dụng
Tất cả các yêu cầu cấp mã đăng ký sử dụng
Người quản lý: LeQuyen
140 323 Phòng Giáo dục Văn Quan Đ...
15-05-2018, 11:13 PM
by LeQuyen

Latest posts
Địa chỉ tra cứu điểm bài thi THPT QG 2018
Latest posts by LeQuyen posted 11-07-2018, 04:18 PM
Phòng Giáo dục Văn Quan Đăng Ký thêm tài Khoản
Latest posts by LeQuyen posted 11-07-2018, 04:18 PM
Không thể cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liêu
Latest posts by LeQuyen posted 11-07-2018, 04:18 PM
XIN MÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN PM HSD
Latest posts by LeQuyen posted 11-07-2018, 04:18 PM
Giúp e với e ko chia đc phòng
Latest posts by saomeo8287 posted 11-07-2018, 04:18 PM
Xin mã đăng ký sử dụng phần mềm
Latest posts by LeQuyen posted 11-07-2018, 04:18 PM
TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐOÀN KẾT - TRÀNG ĐỊNH - LẠNG SƠN XIN MÃ ĐĂNG KÍ PM HSG
Latest posts by LeQuyen posted 11-07-2018, 04:18 PM
Xin mã ĐK PM HSG
Latest posts by LeQuyen posted 11-07-2018, 04:18 PM
Lỗi không có kì thi Giỏi vật lý trên internet trên hệ thống
Latest posts by LeQuyen posted 11-07-2018, 04:18 PM
THCS xã Kim Đồng, Tràng Định, Lạng Sơn Xin mã đăng kí
Latest posts by LeQuyen posted 11-07-2018, 04:18 PM
TH kháng Chiến xin mã đăng ký HSG
Latest posts by LeQuyen posted 11-07-2018, 04:18 PM
thcs kháng chiến - tràng định xin mã HSG
Latest posts by LeQuyen posted 11-07-2018, 04:18 PM
trường thcs kháng chiến - tràng Định xin mã đăng ký HSG
Latest posts by LeQuyen posted 11-07-2018, 04:18 PM
Sửa đổi tên trường
Latest posts by LeQuyen posted 11-07-2018, 04:18 PM
Trường THCS xã Hòa Sơn, Hữu Lũng xin mã đăng kí sử dụng phần mềm thi HSG
Latest posts by LeQuyen posted 11-07-2018, 04:18 PM
[-]
Thống kê
Ai đang trực tuyến [Danh sách hoàn chỉnh]
22 thành viên đã hoạt động tích cực trong vòng 15 phút vừa qua (0 thành viên, 0 người đang ẩn, và 20 Khách).
Yandex, Bing
Sinh nhất trong ngày
FolleckSeemStaby (42), BenBulvase (47), RozhovErercecal (45), CorwynSep (39), Khabirpaypron (44), Sanchoadjurne (42), GamalPreance (40), TreslottEmupt (41), KeldronVop (41), Goranmom (48), RoyTicySeike (44), Akaschaastenry (43)
Thống kê
chuyên mục hiện có tổng cộng 530 bài viết trong 253 chủ đề.
Số thành viên đã kích hoạt 4,456.
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, TuwasKeria
Truy cập nhiều nhất 226, 22-11-2017 lúc 07:17 PM
Đội ngũ điều hành | Thống kê diễn đàn

Có bài mới
Chưa có bài mới
Chuyên mục bị khóa
Chuyên mục đã di chuyển