Báo cáo điểm danh tiếng cho LeQuyen
Tóm tắt
LeQuyen
(Administrator)

Số danh tiếng hiện có: 6

Danh tiếng từ thành viên: 0
Danh tiếng từ bài viết: 6
  Tích cực Bình thường Tiêu cực
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
Tất cả thời gian 6 0 0
Lời bình luận
hongquang.ql ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 09-01-2017, 08:20 AM
Đánh giá trao cho LeQuyen's bài viết trong Lỗi điểm trung bình môn

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
chuhungls ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 28-02-2016, 10:34 AM
Đánh giá trao cho LeQuyen's bài viết trong Đăng ký sử dụng - Trường TH Mỏ than Na Dương

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
chuhungls ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 28-02-2016, 10:34 AM
Đánh giá trao cho LeQuyen's bài viết trong Đăng ký sử dụng - Trường TH Hòa Bình

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
trananh ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 19-02-2016, 11:00 AM
Đánh giá trao cho LeQuyen's bài viết trong Đăng ký mã sử dụng THCS và Tiểu học TT Na Sầm, Văn Lãng

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
thcsyenkhoai ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 14-12-2015, 08:40 AM
Đánh giá trao cho LeQuyen's bài viết trong Trường THCS Yên Khoái - Huyện Lộc Bình đăng ký nhận mã đăng ký phần mềm HSG

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
hoangthongttbs.ls ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 19-11-2015, 09:32 PM
Đánh giá trao cho LeQuyen's bài viết trong TTGDTX BẮC SƠN ĐĂNG KÍ SỬ DỤNG PM HSG 2015

Tích cực (+1): [Không có bình luận]