Trường THCS Đại Đồng I huyện Tràng Định xin mã đăng kí sử dụng
#1
Trường THCS I xã Đại Đồng xin mã đăng kí sử dụng phần mềm hsg
Trả lời
#2
(15-01-2016, 09:47 AM)thcsdaidong Đã viết: Trường THCS I xã Đại Đồng xin mã đăng kí sử dụng phần mềm hsg

Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: http://vntool.vn/forum/showthread.php?tid=3
Trả lời
#3
To be filled by O.E.M. -- H61MXL-K
Trả lời
#4
(23-02-2016, 09:33 AM)thcsdaidong Đã viết: To be filled by O.E.M. -- H61MXL-K

Mã đăng ký: RRi0lIPT5m3MbRv/miaiQXcvQuXsDf4fAEQpKaJZZLz2bfbR3Kbmm0JmQ/E7OeUd
Trả lời
#5
(23-02-2016, 10:38 AM)LeQuyen Đã viết:
(23-02-2016, 09:33 AM)thcsdaidong Đã viết: To be filled by O.E.M. -- H61MXL-K


Mã đăng ký: RRi0lIPT5m3MbRv/miaiQXcvQuXsDf4fAEQpKaJZZLz2bfbR3Kbmm0JmQ/E7OeUd

mã đăng kí bị sai ạ


Tập tin đính kèm Thumbnail(s)
   
Trả lời
#6
Trích dẫn:Mã đăng ký: WirL7gIcbparFHbUp5rkjQdfnjpf85rj/nwy/+25fiszl4IVF4LtD3USwBs3AERA
Trả lời
#7
Đăng kí thành công. Cám ơn!
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách