In kiểm tra dữ liệu
#1
Khi xuất biểu In kiểm tra dữ liệu không hiện điểm ưu tiên khuyến khích
Trả lời
#2
\'XUANTHOI\' pid=\'529\' dateline=\'1497582717\ Đã viết:Khi xuất biểu In kiểm tra dữ liệu không hiện điểm ưu tiên khuyến khích

em vào Công cụ ->Tùy chọn ->Chung ->Tích vào điểm UT chuyên ->Ghi là xong
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách