Đăng ký sử dụng phần mềm HSG
#1
Trường THCS Đông Kinh đăng ký sử dụng phần mềm HSG
Mã sản phẩm: 7ZYHDR1 -- 034W60
Xin cảm ơn!
Trả lời
#2
(06-01-2016, 09:43 PM)hoangthinhdk1 Đã viết: Trường THCS Đông Kinh đăng ký sử dụng phần mềm HSG
Mã sản phẩm: 7ZYHDR1 -- 034W60
Xin cảm ơn!

Mã đăng ký: Peu6R9+Pq7ZCGsWMUtatwe6a9FrlwPSICjSfifk4rUk=
Trả lời
#3
Trường THCS Hoàng văn Thụ Đăng ký sử dụng phần mềm học sinh giỏi. Xin cảm ơn!

Cho em hỏi mã sản phẩm lấy ở chỗ nào nhỉ?

Trường THCS Hoàng văn Thụ đăng ký phần mềm HSG
Mã sản phẩm: 8901434 -- Base Board Product Name

Trường THCS Hoàng văn Thụ đăng ký phần mềm HSG
Mã sản phẩm đúng:  2362508901434 -- Base Board Product Name
Xin cảm ơn!
Trả lời
#4
xin mã đăng kí sử dụng phần mền HSG
Trả lời
#5
(06-01-2016, 09:43 PM)hoangthinhdk1 Đã viết: Trường THCS Đông Kinh đăng ký sử dụng phần mềm HSG
Mã sản phẩm: 7ZYHDR1 -- 034W60
Xin cảm ơn!

Mã đăng ký: Peu6R9+Pq7ZCGsWMUtatwe6a9FrlwPSICjSfifk4rUk=
Trả lời
#6
(07-01-2016, 09:52 AM)thcshoangvanthu Đã viết: Trường THCS Hoàng văn Thụ Đăng ký sử dụng phần mềm học sinh giỏi. Xin cảm ơn!

Cho em hỏi mã sản phẩm lấy ở chỗ nào nhỉ?

Trường THCS Hoàng văn Thụ đăng ký phần mềm HSG
Mã sản phẩm: 8901434 -- Base Board Product Name

Mã đăng ký: 04dikqJxbBmyJs/OvJtVBsAa3q53ltxVXKpySLuNn3A=
Trường THCS Hoàng văn Thụ đăng ký phần mềm HSG
Mã sản phẩm đúng:  2362508901434 -- Base Board Product Name
Xin cảm ơn!
Mã đăng ký: 66HaCeRa9JVsCsHervFlMtm/d5C7TOtivE9Kx3avusRcqnJIu42fcA==
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách